Naši lékaři poskytují profesionální péči v oblasti gynekologie podle doporučených postupů ČGPS (České gynekologické a porodnické společnosti). Poradíme Vám při řešení gynekologických problémů, v otázkách plánovaného rodičovství, oblasti reprodukčního zdraví i s výběrem vhodné antikoncepce.

Gynekologická péče a preventivní prohlídky

Komplexní péče o těhotné a prenatální péče

Speciální procedury

Gynekologická péče v případě akutních stavů

Gynekologické zákroky

Zákrokový sál naší kliniky je denně využíván k provádění drobných gynekologických zákroků v režimu jednodenní lůžkové péče. Zákroky jsou dle indikace prováděny v celkové anestezii, v analgosedaci nebo bez anestezie, dle potřeby a doporučení lékaře a dle požadavku pacientky. Po zákrocích jsou pacientkám sledovány vitální funkce, a v případě normálních hodnot jsou propuštěny domů. Současně je jim předán kontakt na horkou linku, kde mohou v případě akutních potíží konzultovat svůj stav s lékařem kdykoliv během dne.

Na našem pracovišti jsou prováděny tyto zákroky a vyšetření:

Diagnostická hysteroskopie

Kyretáž hrdla a těla děložního

Revize dutiny děložní

Umělé přerušení těhotenství v I. trimestru

Test průchodnosti vejcovodů – HyCoSy

Punkce ovariální cysty

Toto jsou internetové stránky společnosti IVF Clinic a.s., která patří do skupiny FutureLife, se sídlem na Olomouc, Nová Ulice, Horní lán 1328/6, IČ: 29358914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10467. Společnost přestala být s účinností ode dne 22.5.2021 členem koncernu SYNBIOL, a to na základě oznámení řídící osoby koncernu – společnosti SynBiol, a.s., IČO 26014343. Ta sdělila, že existence koncernu není k danému datu nadále dána s tím, že osoby jí přímo či nepřímo ovládané již nebudou podléhat jednotnému řízení ve smyslu §79 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

© 2024 IVF Clinic a.s.

Den otevřených dveří

30. 3. 2023   16:00 – 18:30

  • 16:00 – 17:00

Přednášky o možnostech léčby a laboratorních metodách v IVF

  • 17:00 – 18:30 

Prohlídka prostor a možnost absolvovat první konzultaci s lékařem

Den otevřených dvěří, úterý 16. 4. 16:00 – 18:30