Lékaři

MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.
Vedoucí lékař
MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. je vedoucím lékařem IVF Clinic, kde působí od roku 2012. Je absolventem lékařské fakulty Palackého univerzity v Olomouci – obor všeobecné lékařství. Má atestaci z reprodukční medicíny a je držitelem atestace I. a II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví. Svou praxi získal například jako IVF specialista na reprodukční klinice Reprofit International či v Unica Brno. Absolvoval zahraniční stáže v Cambridge ve Velké Británii a ve španělské Orense. Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 odborných článků, předsedou výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP a členem ESHRE.
MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. je vedoucím lékařem IVF Clinic, kde působí od roku 2012. Je absolventem lékařské fakulty Palackého univerzity v Olomouci – obor všeobecné lékařství. Má atestaci z reprodukční medicíny a je držitelem atestace I. a II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví. Svou praxi získal například jako IVF specialista na reprodukční klinice Reprofit International či v Unica Brno. Absolvoval zahraniční stáže v Cambridge ve Velké Británii a ve španělské Orense. Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 odborných článků, předsedou výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP a členem ESHRE.
MUDr. Petr Vrublovský
Zástupce vedoucího lékaře
MUDr. Petr Vrublovský vystudoval lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. V roce 2013 získal certifikát Základního kmene v oboru gynekologie a porodnictví a v roce 2015 mu byla udělena evropská atestace v oboru gynekologie a porodnictví. Své zkušenosti získal na gynekologicko–porodnickém oddělení nemocnice ve Šternberku (kde stále působí), a dále také na klinice G-CENTRUM Olomouc. Je členem ČLS J. E. Purkyně, ČGPS ČLS sekce asistované reprodukce a členem České lékařské komory.
MUDr. Petr Vrublovský vystudoval lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. V roce 2013 získal certifikát Základního kmene v oboru gynekologie a porodnictví a v roce 2015 mu byla udělena evropská atestace v oboru gynekologie a porodnictví. Své zkušenosti získal na gynekologicko–porodnickém oddělení nemocnice ve Šternberku (kde stále působí), a dále také na klinice G-CENTRUM Olomouc. Je členem ČLS J. E. Purkyně, ČGPS ČLS sekce asistované reprodukce a členem České lékařské komory.
MUDr. Michaela Soušková
Lékařka
MUDr. Michaela Soušková vystudovala lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. V roce 2004 získala atestaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko-porodnickém oddělení Podhorské nemocnice a na klinice Reprofit International. Je členkou České gynekologické a porodnické společnosti a České lékařské společnosti J.E. Purkyně.
MUDr. Michaela Soušková vystudovala lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. V roce 2004 získala atestaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví. Své předchozí zkušenosti získala na gynekologicko-porodnickém oddělení Podhorské nemocnice a na klinice Reprofit International. Je členkou České gynekologické a porodnické společnosti a České lékařské společnosti J.E. Purkyně.
MUDr. Veronika Kučerová
Lékařka
MUDr. Veronika Kučerová vystudovala lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci, obor Všeobecné lékařství. V roce 2016 získala atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. K jejím předchozím zkušenostem patří působení na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice Šternberk, kde ji stále můžete potkat. Je členkou České lékařské komory a dalších odborných organizací.
MUDr. Veronika Kučerová vystudovala lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci, obor Všeobecné lékařství. V roce 2016 získala atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. K jejím předchozím zkušenostem patří působení na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice Šternberk, kde ji stále můžete potkat. Je členkou České lékařské komory a dalších odborných organizací.
MUDr. Olga Koutná
Lékařka
MUDr. Olga Koutná vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Všeobecné lékařství. Svou praxi získala na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici Bohumín a na klinice Fertimed. Má specializaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví, je členkou České lékařské společnosti J. E. Purkyně, ČGPS ČLS a České lékařské komory.
MUDr. Olga Koutná vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Všeobecné lékařství. Svou praxi získala na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici Bohumín a na klinice Fertimed. Má specializaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví, je členkou České lékařské společnosti J. E. Purkyně, ČGPS ČLS a České lékařské komory.
MUDr. Veronika Lattová, Ph.D.
Lékařka
MUDr. Veronika Lattová, Ph.D. je lékařkou IVF Clinic od roku 2020. Vystudovala lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. V roce 2011 získala atestaci II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 2019 obhájila doktorandský titul a v roce 2021 atestovala v oboru Reprodukční medicína. Své profesní zkušenosti získala na gynekologicko-porodnických odděleních ve Fakultní nemocnici Ostrava a Fakultní nemocnici Olomouc. Pracuje i jako lékařka v ambulanci Amgynola.
MUDr. Veronika Lattová, Ph.D. je lékařkou IVF Clinic od roku 2020. Vystudovala lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. V roce 2011 získala atestaci II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 2019 obhájila doktorandský titul a v roce 2021 atestovala v oboru Reprodukční medicína. Své profesní zkušenosti získala na gynekologicko-porodnických odděleních ve Fakultní nemocnici Ostrava a Fakultní nemocnici Olomouc. Pracuje i jako lékařka v ambulanci Amgynola.
MUDr. Erika Farkaš
Lékařka
MUDr. Erika Farkaš vystudovala lékařskou fakultu Karlovy Univerzity v Plzni. Z genetiky atestovala v roce 2019. Své zkušenosti získala v nemocnici Agel, kde v roce 2011 absolvovala pediatrický kmen. Zaměřena byla na dětskou endokrinologii, syndromologii a genetiku pod onkologickým centrem Agel v Novém Jičíně. Praxi získala také na genetice ve Spadii, kde měla na starosti především syndromologii. Od roku 2020 působí na reprodukční klinice Reprofit International a od roku 2021 také na IVF Clinic. Je členkou skupiny PGDIS (Preimplantation Genetic Diagnosis International Society).
MUDr. Erika Farkaš vystudovala lékařskou fakultu Karlovy Univerzity v Plzni. Z genetiky atestovala v roce 2019. Své zkušenosti získala v nemocnici Agel, kde v roce 2011 absolvovala pediatrický kmen. Zaměřena byla na dětskou endokrinologii, syndromologii a genetiku pod onkologickým centrem Agel v Novém Jičíně. Praxi získala také na genetice ve Spadii, kde měla na starosti především syndromologii. Od roku 2020 působí na reprodukční klinice Reprofit International a od roku 2021 také na IVF Clinic. Je členkou skupiny PGDIS (Preimplantation Genetic Diagnosis International Society).

Embryologové a andrologové

Ing. Andrea Nesvadbová
Vedoucí laboratoří
Ing. Andrea Nesvadbová je vedoucí embryologické a andrologické laboratoře. V IVF Clinic působí od roku 2012. Vystudovala CZU v Praze. Absolvovala specializační studium obor klinická biochemie a sexuologie. V roce 2019 získala specializovanou způsobilost klinický embryolog. Svou praxi získala ve Fakultní porodnici v Brně, dále v sanatoriu Helios a na klinice Reprofit International. Je členkou výboru Asociace reprodukční embryologie (ARE) a European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).
Ing. Andrea Nesvadbová je vedoucí embryologické a andrologické laboratoře. V IVF Clinic působí od roku 2012. Vystudovala CZU v Praze. Absolvovala specializační studium obor klinická biochemie a sexuologie. V roce 2019 získala specializovanou způsobilost klinický embryolog. Svou praxi získala ve Fakultní porodnici v Brně, dále v sanatoriu Helios a na klinice Reprofit International. Je členkou výboru Asociace reprodukční embryologie (ARE) a European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).
Ing. Eva Hynečková
embryolog & androlog
RNDr. Monika Halatová
embryolog & androlog
Mgr. Veronika Hoduláková
embryolog & androlog
Mgr. Eliška Krampolová
androlog
Mgr. Jana Holubová
androlog
Mgr. Kateřina Škarabellová
androlog

Všeobecné sestry

Helena Mogrovics
Vrchní sestra
Helena Mogrovics je vrchní sestrou IVF Clinic od roku 2012. Své zkušenosti získala ve Fakultní nemocnici Olomouc na 3. interní klinice JIP a jako sestra v gynekologické ambulanci G-centra a genetické ambulanci U.S.G.POL. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Olomouci – obor Všeobecná sestra. Dále absolvovala specializační pomaturitní studium v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.
Helena Mogrovics je vrchní sestrou IVF Clinic od roku 2012. Své zkušenosti získala ve Fakultní nemocnici Olomouc na 3. interní klinice JIP a jako sestra v gynekologické ambulanci G-centra a genetické ambulanci U.S.G.POL. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Olomouci – obor Všeobecná sestra. Dále absolvovala specializační pomaturitní studium v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.
Kateřina Spurná
Všeobecná sestra
Hana Halířová, DiS.
Všeobecná sestra
Eva Auxtová
Všeobecná sestra
Mgr. Helena Klechová
Všeobecná sestra
Nikola Davidová
Všeobecná sestra
Anna Páleníková
Všeobecná sestra
Veronika Opluštilová, DiS.
Všeobecná sestra
Bc. Pavlína Jurenová
Všeobecná sestra
Mgr. Hana Fiedlerová
Všeobecná sestra
Mgr. Radana Halířová
Všeobecná sestra

Porodní asistentky

Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.
porodní asistentka
Lucie Šmotková, Dis.
porodní asistentka
Mgr. Veronika Nováková
porodní asistentka
Mgr. Kateřina Janoušková, Ph.D.
porodní asistentka
Mgr. Lenka Witová
porodní asistentka
Mgr. Renata Hrubá, Ph.D.
porodní asistentka

Administrativní oddělení

Ing. Tereza Chládková, MSc.
provozní ředitelka
Martina Slezáková, DiS
Admin
Bc. Martina Menšíková
Admin

IVF koordinátorky

Iveta Synková
IVF koordinátorka a všeobecná sestra

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/stage.ivfclinic.cz/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
Renáta Spataro Přikrylová
IVF koordinátorka

Toto jsou internetové stránky společnosti IVF Clinic a.s., která patří do skupiny FutureLife, se sídlem na Olomouc, Nová Ulice, Horní lán 1328/6, IČ: 29358914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10467. Společnost přestala být s účinností ode dne 22.5.2021 členem koncernu SYNBIOL, a to na základě oznámení řídící osoby koncernu – společnosti SynBiol, a.s., IČO 26014343. Ta sdělila, že existence koncernu není k danému datu nadále dána s tím, že osoby jí přímo či nepřímo ovládané již nebudou podléhat jednotnému řízení ve smyslu §79 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

© 2024 IVF Clinic a.s.

Den otevřených dveří

30. 3. 2023   16:00 – 18:30

  • 16:00 – 17:00

Přednášky o možnostech léčby a laboratorních metodách v IVF

  • 17:00 – 18:30 

Prohlídka prostor a možnost absolvovat první konzultaci s lékařem